Doprava a platba

 • Možnosti platby
  Bankovým prevodom zdarma
  Platobnou kartou zdarma
  Dobierka – Zásielkovňa 0,39 €
  Dobierka – Kurier 0,79 €
 • Možnosti dopravy
  Zásielkovňa 2,39€  
  Kurier -doručenie na adresu cez dopravcu Zásielkovňa
  3,89€

  Slovenská pošta cez dopravcu Zásielkovňa

  3,89€

Pri objednávke nad 50 € doprava zadarmo!

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre splnenie zmluvy internetovým obchodníkom alebo pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy internetovým obchodníkom.

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 

1.1.    Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Familium s.r.o., so sídlom Boleslavská 2211, 252 28 Černošice, Česká republika, identifikačné číslo: 01909517, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Městského soudu v Prahe, oddiel C, vložka 213057 (ďalej iba „správca“).

 

1.2.    Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Boleslavská 2211, 252 28 Černošice, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@babickarstvi.cz, info@babickarstvo.sk, telefón +420 725 957 422. Taktiež môžete volať: +421 221 201 290

 

1.3.    Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

2.1.    Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre uskutočnenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „nariadenie“).

 

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

3.1.    Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či uskutočnenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy.

 

3.2.    Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 

 1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

4.1.    Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 

 

 

 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

5.1.    Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy.

5.2.    Správca nemá v úmysle poskytnúť Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

6.1.    Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

 

6.2.    Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušené nariadenie, máte mimo iné právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

6.3.    Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť.